Parelstralen

In een afgesloten cabine worden producten, van met name RVS maar ook andere non-ferro metalen, handmatig gestraald. Licht en zicht zijn in deze cabine zeer belangrijk omdat vooral de visuele kwaliteit van het oppervlak bij glasparelstralen een belangrijk item is. Stofafzuiging en een goede verlichting dragen hier toe bij. Een egaal gestraald oppervlak wordt verkregen door met constante snelheid en beweging van het straalpistool met gelijk blijvende afstand en richting tot het oppervlak over het product te bewegen. Ook hierin zijn persluchtdruk en de hoeveelheid straalmiddel per luchteenheid belangrijke factoren. In samenwerking met een gerenommeerde leverancier van straalmachines werd een glasparelwasinstallatie ontwikkeld en gebouwd. Deze installatie zorgt voor een constante kwaliteit en een juiste verhouding tussen gebroken glasparels en de nog volledig ronde glasparels. Het hoge percentage ronde glasparels zorgt ervoor dat de kwaliteit van het zogenaamde keramisch stralen nagenoeg wordt bereikt.