Keramisch stralen

In een afgesloten cabine worden producten handmatig gestraald. Licht en zicht zijn in deze cabine zeer belangrijk omdat vooral de visuele kwaliteit van het oppervlak bij keramisch stralen een belangrijk item is. Stofafzuiging en een goede verlichting dragen hier toe bij. Een egaal gestraald oppervlak wordt verkregen door met constante snelheid en beweging van het straalpistool met gelijk blijvende afstand en richting tot het oppervlak over het product te bewegen. Ook hierin zijn persluchtdruk en de hoeveelheid straalmiddel per luchteenheid belangrijke factoren. De installatie zorgt voor een constante kwaliteit en een juiste verhouding tussen de keramiekparels.